Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-07-01

Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach COVID-19

Szanowni Państwo,

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców bezwzględny obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozprzestrzeniająca się od połowy marca 2020 r. epidemia COVID – 19 znacznie utrudniła pracodawcom wykonywanie niektórych działań związanych z BHP, a innych wręcz uniemożliwiła.

Z drugiej strony, wymogła ona wprowadzenie licznych nowych rozwiązań, mających na celu minimalizowanie kontaktu z wirusem. Zmiany legislacyjne, liczne wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego objęły swoim działaniem wszystkie zakłady pracy.

Celem proponowanego Państwu szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany ostatnich zmian przepisów BHP oraz omówienie stanowisk organów administracji państwowej w zakresie bezpiecznego powrotu pracowników do miejsc ich pracy.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia