Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-11-15

Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach Covid – 19

Szanowni Państwo,

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców bezwzględny obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozprzestrzeniająca się od połowy marca 2020 r. epidemia COVID – 19 znacznie utrudniła pracodawcom wykonywanie niektórych działań związanych z BHP, a innych wręcz uniemożliwiła. Co więcej, w związku z epidemią nastąpił „wysyp” zmian legislacyjnych, znacznie komplikujących zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach pracy.

Ponadto z biegiem czasu okazało się, że wiele przepisów jest niejasnych,
a ich interpretacja sprawia wiele praktycznych kłopotów. Takim problem może być np. kwestia dopuszczalności samodzielnego zlecenia pracownikowi przeprowadzenia testu na koronawirusa przez pracodawcę, stanowisko UODO w kwestii pomiaru temperatury ciała pracowników czy obowiązki pracodawcy w trakcie kwarantanny i izolacji pracowników.

         Celem proponowanego Państwu szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany najnowszych zmian przepisów BHP oraz omówienie stanu faktycznego, związanego z BHP w firmach.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

9 grudnia