Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-07-09

NOWOCZESNA I SKUTECZNA REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Na współczesnym rynku pracy wybór najlepszych kandydatów wymaga ciągłego rozwijania umiejętności stosowania najskuteczniejszych narzędzi rekrutacyjnych oraz bardzo dobrej znajomości prawnych uwarunkowań ich stosowania.

Oferujemy Państwu szkolenie z elementami warsztatowymi poświęcone praktycznym aspektom nowoczesnej i skutecznej rekrutacji. Dedykujemy je wszystkim, którzy zajmują się zarządzaniem zasobami ludzkimi, odpowiadają za procesy rekrutacji.

W trakcie szkolenia znajdziecie Państwo odpowiedzi na szereg praktycznych pytań, w tym m.in.:

 • Jak wygląda obecnie rynek pracy i jakie trendy rekrutacyjne możemy na nim zaobserwować ?
 • Jakie nowe narzędzia są stosowane w procesach rekrutacji ?
 • Na czym polega budowanie marki pracodawcy w trakcie procesu rekrutacji ?
 • Co to jest tzw. candidate experience i jak o nie zadbać ?
 • Czego oczekują obecnie kandydaci od rekruterów ?
 • Jak planować i realizować procesy rekrutacji na obecnym rynku
  pracy ?
 • Budowanie osobistej marki rekrutera. Po co to robić i jakie efekty można dzięki temu uzyskać ?
 • Jaka jest rola rekrutera w organizacji oraz jego wpływ na kształtowanie polityki ZZL ?
 • Jakie są uwarunkowania prawne procesu rekrutacji ?
 • Czy i jak zasada równego traktowania w zatrudnieniu może wpłynąć na proces selekcji kandydatów ?
 • Jak wyglądają uwarunkowania prawne pozyskiwania informacji o kandydatach do
  pracy ?
 • Problem tzw. prowokowania dyskryminacji przez kandydata. Jak zminimalizować niebezpieczeństwo takich zachowań ?
 • Jak rozmawiać z kandydatem, aby uniknąć zarzutu stosowania praktyk dyskryminacyjnych ?
 • Jakie są podstawowe ryzyka prawne i finansowe błędów popełnionych w rekrutacji ?

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

28 wrzesień