Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-06-29

Ochrona danych osobowych a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo,

Prowadzenie działalności socjalnej nieodłącznie wiąże się z koniecznością ingerowania w sferę prywatności pracowników i innych beneficjentów świadczeń. Pracodawca musi ustalać sytuację socjalną tych osób, sięgając czasami do danych wrażliwych, takich jak informacje o stanie zdrowia. Na ogół „kolegialny” sposób przyznawania świadczeń
 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych także stwarza obiektywne zagrożenia dla procesu przetwarzania danych osobowych. Jak ich uniknąć, a przynajmniej zminimalizować ?

O tych jak i szeregu innych problemach przetwarzania danych osobowych w działalności socjalnej powiemy podczas proponowanego szkolenia. Uwzględnimy najnowszy stan prawny wynikający nie tylko z RODO, ale i zaktualizowanych niedawno przepisów krajowych.

Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania:
1. Założenia
2. Harmonogram
3. Karta zgłoszenia

21 października 2019 r.