Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-07-04

Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy

Szanowni Państwo

Dbałość o dobrą atmosferę i właściwe relacje w środowisku pracy jest dziś oczywistością, powszechnie uświadomioną potrzebą i obowiązkiem.  Praktyka wskazuje jednak, że nie zawsze podchodzi się z należytą starannością do przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, a w tym jednej z najgroźniejszych jej postaci – molestowaniu.

Jakimi środkami prawnymi dysponuje pracodawca, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk ? Jak daleko może ingerować w relacje między pracownikami, aby nie narazić się na zarzut naruszania prywatności i przepisów o ochronie danych osobowych ?

Jakie środki dyscyplinujące są w zasięgu pracodawcy i jak poprawnie z nich korzystać?

Na te i inne pytania odpowiemy Państwu w trakcie proponowanego szkolenia

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

15 lipca