Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-09-25

Skuteczna restrukturyzacja zatrudnienia

Szanowni Państwo,

Restrukturyzacja zatrudnienia to nie tylko zwolnienia grupowe, i nawet nie przede wszystkim. Prawo pracy dysponuje całym katalogiem instrumentów, które stosujemy w zależności od tego, jakie cele i w jakiej perspektywie czasowej chcemy osiągnąć w zatrudnieniu. Czy zmniejszyć je lub zmienić jego strukturę ? Czy obniżyć jego koszty ? Czy zoptymalizować lub uelastycznić zaspokajanie określonych potrzeb pracodawcy ? Do osiągnięcia każdego z tych celów można użyć różnych instrumentów.
Jakich ?

O tym będziemy rozmawiać w trakcie całodniowego szkolenia poświęconego instrumentom restrukturyzacji zatrudnienia. Wykorzystamy na nim bogate doświadczenia z praktyki /w szczególności z firm, które przechodziły takie procesy/ oraz równie bogaty dorobek judykatury krajowej i europejskiej

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

15 grudzień