Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-09-29

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY /Szkolenie dla pracodawców/

O ile pojawienie się społecznej inspekcji pracy nie jest, a przynajmniej nie powinno być niczym dziwnym w firmach, w których działają organizacje związkowe, o tyle obserwowane w praktyce reakcje niektórych pracodawców na to zjawisko, wskazują, że nie zawsze są oni odpowiednio przygotowani do współpracy z tą instytucją.

Brak wiedzy, a przede wszystkim praktycznych doświadczeń, wzajemne uprzedzenia i nieufność, przynajmniej na początku, owocują konfliktami, niezrozumieniem uwarunkowań faktycznych i prawnych oraz trudnościami we właściwym ułożeniu wzajemnych relacji.

Odpowiednie przygotowanie się przedstawicieli pracodawcy (w szczególności służby bhp i kadry kierowniczej) to jeden z podstawowych warunków harmonijnej współpracy ze społecznymi inspektorami pracy i rozwiązywania mogących pojawić się konfliktów.

Oferując Państwu ilustrowane praktycznymi przykładami szkolenie na ten temat, zapewniamy, że będzie ono solidną dawką wiedzy i umiejętności dla wszystkich, którzy w imieniu pracodawcy będą współdziałać ze społecznymi inspektorami pracy.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

27 październik