Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-07-06

WSPÓŁDZIAŁANIE PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI /Aktualne problemy/

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa spowodowała w wielu firmach istotne przewartościowanie podstawowych celów biznesowych. Nie mówi się już w nich o rozwoju, ale o przetrwaniu.
Do tego zaś potrzebne są często drastyczne cięcia kosztów, w tym zwłaszcza związanych z zatrudnieniem. Mając jednak nadzieję, że sytuacja powróci do normy właściciele i zarządy firm nie chcą, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego kryzysu, od razu rozpocząć od zwolnień, ale starają się zoptymalizować koszty wynagrodzeń za pomocą różnych działań. Takie podejście dominuje obecnie w czasie zwalczania skutków pandemii.

Z drugiej strony istnieje również spora grupa firm, które tylko w nieznacznym stopniu albo w ogóle nie dotknął koronawirus i które mogą i chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników, ale również wprowadzać nowe narzędzia motywowania zatrudnionych do bardziej efektywnej pracy.

W obu wskazanych wyżej przypadkach niezbędna jest prawidłowa współpraca ze związkami zawodowymi (o ile one oczywiście działają). Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. potencjalna liczba firm w których należy prowadzić dialog społeczny uległa zwiększeniu, bowiem od tego dnia prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, a więc również negocjowania układów zbiorowych pracy i prowadzenia sporu zbiorowego, mają nie tylko pracownicy, ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową również na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia. W konsekwencji zmianie uległy również sposoby ustalania reprezentatywności związków zawodowych, tak istotne w firmach w których istnieje pluralizm związkowy.

Dodatkowo należy wskazać, że po okresie pandemii pojawią się nowe obszary współpracy jakimi jest przykładowo konieczność negocjowania ze związkami zawodowymi porozumień wprowadzających pracę zdalną.

O tym i o szeregu innych praktycznych problemach istniejących w relacjach pracodawca – związki zawodowe w dobie koronawirusa dowiecie się Państwo w czasie jednodniowego szkolenia, organizowanego przez naszą firmę.

Szkolenie adresujemy do wszystkich, którzy zajmują się lub są zainteresowani problematyką zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno reprezentując podmiot zatrudniający, jak i stronę społeczną.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

14 październik