Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-06-30

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

Szanowni Państwo,

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez personelu z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą jednak pamiętać, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany
i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Proponowane szkolenie ma na celu omówienie aktualnych zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, przybliżenie stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Tematyka szkolenia na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Serdecznie zapraszamy. 

Pliki do pobrania:
1. Założenia
2. Harmonogram
3. Karta zgłoszenia

  

7 października 2019 r.