Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-07-08

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2021/2022 R.

Szanowni Państwo,

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz jego sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej i zawodowej.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu ds. Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia