Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-06-28

Zwolnienia w budżetówce w 2020 r.

Szanowni Państwo

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przyjęte w Ustawie antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875 i 1086) rozwiązania, dotyczące możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia w szeroko rozumianej budżetówce, już wkrótce znajdą praktyczne zastosowanie.  Zmniejszenie zatrudnienia oraz obniżenie wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą to dwa podstawowe instrumenty przewidziane przez przepisy. Instrumenty, których zastosowanie opiera się na specyficznych, odrębnych od powszechnie obowiązujących, zasadach.

Co to znaczy zmniejszenie zatrudnienia ?  Czy to zmniejszenie liczby pracowników czy etatów ?

Jak wyliczyć skalę zmniejszenia zatrudnienia w danej jednostce ?

Jak przygotować się do procesu redukcji zatrudnienia ?

Jakie kryteria należy stosować przy doborze pracowników do zwolnień ?

Jak komunikować pracownikom i zakładowym organizacjom związkowym przyjęte kryteria doboru do zwolnień ?

Jak skutecznie wypowiadać stosunki pracy ?

Czy można wypowiadać stosunki pracy pracownikom objętym szczególną ochroną ?

Jakie uprawnienia przysługują zwalnianym pracownikom ?

Jak pogorszyć warunki zatrudnienia wynikające z umów o pracę i czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające ?

Na jak długi okres można pogorszyć warunki zatrudnienia ?

Na te i szereg innych szczegółowych pytań odpowiemy w czasie szkolenia poświęconego tym zagadnieniom.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

29 lipca