Dnia   2022-08-18

Planowane zmiany w ustawie Kodeks Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

Lista Płac 2023

Na szkoleniu zostaną przedstawione nadchodzące zmiany w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw.

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Celem szkolenia:

jest omówione nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę
  • zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
  • zmiany w zakresie umów na czas określony
   • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
   • konsultacje ze związkami zawodowymi
   • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
  • prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
  • rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
   • zmiana treści umowy o pracę
   • zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
   • przekazywanie informacji w postaci elektronicznej
   • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
  • przejście do innych form zatrudnienia
  • ochrona pracownika przed zwolnieniem
 • Zmiany w obowiązkach pracodawcy
  • obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
  • obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
  • szkolenia zapewniane przez pracodawcę
  • obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 • Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy
  • dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy w zależności od wymiaru czasu pracy
 • Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
  • wymiar zwolnienia
  • wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
  • uwzględnienie zwolnienia w świadectwie pracy
 • Nowe uprawnienie Urlop opiekuńczy
  • na czy polega urlop opiekuńczy
  • na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
  • wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy
 • Planowane zmiany w Urlopach związanych z rodzicielstwem
  • zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
  • zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
  • uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
  • zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
  • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
  • zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
  • zmiany w urlopach wychowawczych
  • elektronizacja wniosków
 • Elastyczna organizacja pracy
  • czym jest i kto może złożyć wniosek
  • warunki skorzystania z nowych przywilejów
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej
  • brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego
  • jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 • Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień
  • wynagrodzenie za  okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
  • wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
  • łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą
 • Przepisy przejściowe

PROWADZĄCY: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych
zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r.
Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

14 grudnia