Dnia   2022-04-13

Prawo pracy w oświacie oraz wynagrodzenia w 2022 r. – najnowsze zmiany

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego pomożemy uczestnikom odnaleźć się w gąszczu wszystkich najważniejszych zmian prawnych czekających nas w najbliższej przyszłości z uwzględnieniem specyfiki pracy służb kadrowo-finansowych oświaty.

PROMOCJA TRWA DO 15 MAJA 2022 r.!

Większość zapowiadanych zmian w oświacie, które miały wejść w życie w bieżącym roku nie spotkało się z pozytywnym odbiorem środowisk społecznych, co powoduje kolejne odroczenie bądź rezygnację z modyfikacji Karty Nauczyciela. Mimo to przybywa obowiązków oraz niewiadomych w związku z modyfikacją innych przepisów, mających wpływ na kadry i płace w oświacie. Wzrasta wynagrodzenie pedagogów, pojawia się nowy obowiązek rejestrowania umów, szykują się ogromne zmiany w Kodeksie pracy, w tym w przepisach o rodzicielstwie pracownika i na koniec od 1 lipca rusza kolejna odsłona Polskiego Ładu, która zmienia zasady naliczania wynagrodzeń. Pozostają sprawy bieżące związane z urlopami pedagogów oraz pozostałymi obowiązkami.

Szkolenie poświęcone jest temu, jak w praktyce odnaleźć się w gąszczu prawnych zmian z uwzględnieniem specyfiki pracy służb kadrowo-finansowych oświaty.

Prowadząca: Anna Kopyść

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat najnowszych i najważniejszych zmian prawnych czekających nas w najbliższej przyszłości z uwzględnieniem specyfiki pracy służb kadrowo-finansowych oświaty.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aktualizacja stawek wynagrodzenia od 1 maja 2022 r. dla nauczycieli i skutki płacowe zmian
 • Czy będą zmiany zapowiadane przez rząd w Karcie Nauczyciela
 • Obowiązek rejestrowania umów od 1 lipca 2022 r.
  • zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru – umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
   • umowy o pracę z nauczycielami
   • umowy o zastępstwo
   • umowy dotyczące ZFSS a rejestr umów
   • inne szczególne przypadki
  • wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
  • zakres danych
   • numer umowy – o ile taki nadano
   • datę i miejsce zawarcia umowy
   • okres obowiązywania umowy
   • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron
   • określenie przedmiotu umowy
   • wartość przedmiotu umowy
   • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
   • pozostałe elementy związane z rejestrem – dane objęte rejestrem
  • terminy
 • Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.
  • wzmocnienie ochrony przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych
  • zmiana w zakresie przepisów dotyczących zawierania umów na okres próbny
  • zmiana w zakresie przepisów dotyczących zawierania umów na czas określony
  • ułatwienia w zakresie zatrudnienia w innym zakładzie pracy lub na innej podstawie
  • zmiany w treści umów o pracę
  • zmiany w treści informacji dla pracownika
  • zmiany w treści informacji o zmianie warunków zatrudnienia
  • umożliwienie złożenia wniosku o inną formę zatrudnienia u danego pracodawcy
  • wzmocnienie ochrony przed zwolnieniem
  • nowe prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
  • nowa instytucja urlopu opiekuńczego
  • wzmocnienie ochrony rodziców
  • nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich i macierzyńskich oraz ojcowskiego
  • nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego
  • nowy wniosek o wolne na dziecko do lat 14
  • elastyczny czas pracy dla rodziców
  • zwiększenie sankcji dla pracodawców
  • konsekwencje zmian w Kodeksie pracy w innych przepisach, w tym m.in.: w Karcie Nauczyciela, w przepisach o trzynastkach i o zwolnieniach grupowych
 • Polski Ład od 1 lipca 2022 r. a naliczanie wynagrodzeń
  • nowa stawka procentowa zaliczki na podatek
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej i metody odroczonej płatności podatku
  • możliwość upoważnienia do trzech płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku (od 2023 r.)
  • zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku
  • przywrócenie preferencyjnych zasad opodatkowania dla samotnych rodziców
  •  przykładowe listy płac po zmianach
 • Bieżące zagadnienia
  • urlop wypoczynkowy nauczyciela
  • urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze pensum
  • obliczanie i wypłata średniej urlopowej
  • obliczanie i wypłata świadczenia urlopowego
  • wynagrodzenie urlopowe pracowników administracji i obsługi
  • wypłata „wczasów pod gruszą”
  • problematyka wypłaty nagród jubileuszowych, do których nauczyciel nabywa prawo na przełomie sierpnia i września

PROWADZĄCA: Anna Kopyść

Redaktor merytoryczny działu prawa pracy dwutygodnika „Rachunkowość budżetowa”.
Wykładowca z bogatą praktyką zawodową w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych.
Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autorka i doświadczony redaktor publikacji z zakresu oświaty, płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs. W codziennej pracy udziela
wielu porad i rozwiązuje problemy pojawiające się w związku z czynną obsługą jednostek.

14 czerwca