Dnia   2022-08-18

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

Lista Płac 2023

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas ktorego przekażemy uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2022 i 2023 r.

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2022 i 2023 r.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.
  • minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
  • minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
  • skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na kwoty wolne od potrąceń
 • Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń
  • zaliczka na podatek dochodowy:
   • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
   • dochód a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
   • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 300 zł
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
   • koszty zryczałtowane i 50%
  • koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
   • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
   • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
   • po ustaniu stosunku prawnego
   • koszty uzyskania wyższe od przychodu
 • Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2 po zmianach od 1 stycznia 2023 r.
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki
 • Rozliczanie wynagrodzeń a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek po zmianach od 1 stycznia 2023 r.
  • poszerzenie kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku
  • warunki uprawniające do złożenia wniosku i przekroczenie w roku dochodu 30 tyś
 • Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
  • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
  • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
 • „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac
  • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)
  • wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
  • brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

PROWADZĄCY: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych
zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

7 grudnia