Dnia   2022-04-10

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców PO ZMIANACH OD 1 lipca 2022 r.

PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH. Zapraszamy na praktyczne szkolenie
z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych wraz z analizą podziału składników wynagrodzenia na bazie zmienionej informacji PIT-11.

PROGRAM SZKOLENIA UWZGLĘDNIENIA PLANOWANE ZMIANY OD 1 LIPCA 2022 r.!

https://akademia.monikasmulewicz.pl/akademia/rozliczanie-wynagrodzen-pracownikow-i-zleceniobiorcow-po-zmianach-od-1-lipca-2022-r/#zamawiam

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

PROGRAM SZKOLENIA UWZGLĘDNIENIA PLANOWANE ZMIANY OD 1 LIPCA 2022 r.!

Celem szkolenia
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.
z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych wraz z analizą podziału składników wynagrodzenia na bazie zmienionej informacji PIT-11.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiąganych w 2022 r. kolejne zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 1 lipca 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • „Skala podatkowa” i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r. zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • skala podatkowa: 12% (17%) 32%
  • rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek
   • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach
  • rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
  • likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
  • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
   • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
 • Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku  zmiany od 1 stycznia 2023 r.
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki
  • wniosek pracownika o niepobieranie zaliczki
  • dochodu pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
  • przepisy przejściowe – rozliczenie podatku do 30 czerwca 2022 r.
   • przekroczenie przychodów: 85 528 zł
 • Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.
  • uchylenie przepisów z dniem 1 lipca 2022 r.:  a nie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego
 • Rozliczanie pracowniczych przychodów na „Liście Płac od 1 lipca 2022 r.”
  • różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem:
   • kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu
   • świadczeń niepieniężnych (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczłty samochodowe, PPK, PPE)
   • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego: wynagrodzenie za część miesiąca
  • rozliczenie przychodów pracownika z którym zawarto umowę cywilnoprawną
  • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 • Rozliczanie niskich przychodów na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”
  • obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki
  • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
  • rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej: 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów
 • Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów a wypłata zasiłku macierzyńskiego
  • skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
  • zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 • Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”
  • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
  • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
  • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
  • zryczałtowany podatek dochodowy
 • „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac w 2022 r.
  • rozliczenie składki zdrowotnej i podatku Członka Zarządu
  • rozliczenie składki zdrowotnej (bez podatku) Prokurenta
 • Podział składników płacowych uwzględnianych informacji PIT-11
  • podział przychodów w PIT-11 a nowe ulgi dla podatników
  • składka zdrowotna w PIT-11

PROWADZĄCY: Przemysław Jeżek
Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych
firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r. trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

27 maja