Dnia   2022-08-21

Zamknięcie roku. Poprawny PIT-11 2022 i zmiany w PDOF 2023

Zamknięcie roku!

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego omówimy zmiany
w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie.

PROMOCJA TRWA DO 30 LISTOPADA!

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Celem szkolenia:
jest omówienie zmian w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania dochodów po zmianach wprowadzonych do ustawy o PDOF prawidłowe sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników/zleceniobiorców w tym pracowników oddelegowanych, cudzoziemców oraz wynagrodzenia kierowców w przewozach międzynarodowych.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów
  • skala podatkowa: 12% (17%) 32%
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022 r. ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022 r.
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
 • PIT-2 Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe zmiany od 2023 r.
  • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) nowy podział na 1/12-24-36
  • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023 r.
  • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
  • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
  • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci
  • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
  • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek
 • PIT-11 za 2022 r. dla Pracowników
  • prawidłowe wykazywanie przychodów w PIT po zmianach w 2022 r.
  • podział przychodów pracowników po ukończeniu wieku emerytalnego
  • przychody pracowników korzystających z ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • podział kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
  • krok po krok jak wypełnić nową informację PIT-11 za 2022 r.
 • PIT-11 za 2022 r. dla Zleceniobiorców
  • przychody z umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich
  • powołanie, rada nadzorcza
  • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • PIT-11 za 2022 r. dla Cudzoziemców i Pracowników oddelegowanych w tym kierowców w przewozach międzynarodowych
  • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa o pracę i zlecenia)
  • rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych
  • metoda proporcjonalnego odliczenia podatku i wyłączenia z progresją
 • IFT-1/1R za 2022 r. dla Cudzoziemców
  • rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa zlecenia)

PROWADZĄCY: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych
zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r. trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.