Dnia   2022-04-11

Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – co czeka kadrowca w tym roku?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze dowiedzą się jakie zmiany w Kodeksie Pracy czekają nas w najbliższej przyszłości.
Rok 2022 to okres bardzo dużych zmian w prawie pracy. Proponujemy Państwu intensywne szkolenie, które ma na celu przekazanie kompleksowej wiedzy jak zmiany będą wyglądały w praktyce. Jak kadrowiec ma się do nich przygotować i jak je zastosować w codziennej pracy. Będzie mowa o projektowanych przepisach dotyczących: dyrektywy work life balance, dyrektywy o sygnalistach, pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, ustawy o obronie Ojczyzny

Serdecznie zapraszamy!

PROMOCJA TRWA DO 15 MAJA 2022r.!

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działu HR i rekrutacji, menadżerów działów personalnych oraz księgowych.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżyć i usystematyzować najnowsze zmiany w prawie pracy tj.:

 • Dyrektywa work life balance,
 • Dyrektywa o sygnalistach,
 • Praca zdalna w kodeksie pracy,
 • Badanie trzeźwości pracowników,
 • Ustawa o obronie Ojczyzny

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance
  • Co z umowami na okres próbny od sierpnia 2022 r.,
  • Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca dla umów na czas określony,
  • Szkolenia, a czas pracy,
  • Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia,
  • Zmiany w urlopie rodzicielskim,
  • Zmiany w urlopie wychowawczym,
  • Zmiany w urlopie ojcowskim,
  • Urlop opiekuńczy,
  • Dni wolne z tytułu siły wyższej,
  • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8,
 • Praca zdalna w kodeksie pracy:
  • Polecenie czy porozumienie,
  • Praca zdalna na żądanie,
  • Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4,
  • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej,
  • BHP oraz wypadki w pracy zdalnej,
  • Ekwiwalent za narzędzia i materiały,
  • Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej i hybrydowej,
 • Dyrektywa o sygnalistach:
  • Ustanowienie wewnętrznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości,
  • Procedura regulująca ten proces,
  • Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych,
  • Ochrona sygnalisty,
 • Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków,
 • Obowiązki pracodawców w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny:
  • Zasady rekompensaty wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem pracownika przed organem właściwym w zakresie obowiązku obrony,
  • Czym skutkuje powołanie pracownika do służby zawodowej,
  • Zasady ochrony przed rozwiązywaniem umów o pracę,
  • Kiedy urlop bezpłatny dla żołnierza,
  • Odprawa z tytułu powołania do służby.

PROWADZĄCA: Joanna Cur
Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor.
Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Osiągała ze swoimi zespołami ponadprzeciętne wyniki.

W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Prawo pracy oraz etyka w biznesie są jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%.

27 czerwca