Firmy współpracujące

 

Do tej pory członkowie naszego zespołu prowadzili szkolenia, doradztwo m.in. dla:

 • ministerstw i urzędów centralnych
 • przemysłu paliwowo – energetycznego
 • przemysłu elektromaszynowego
 • przemysłu chemicznego
 • przemysłu mineralnego
 • przemysłu drzewno – papierniczego
 • przemysłu lekkiego
 • przemysłu spożywczego
 • przemysłu wysokiej technologii
 • budownictwa
 • transportu
 • telekomunikacji
 • handlu
 • gospodarki komunalnej
 • oświaty
 • kultury i sztuki
 • ochrony zdrowia
 • finansów i ubezpieczeń