Podstawowe informacje

 

Orłowski – Patulski – Walczak Sp. z o. o. jest firmą szkoleniową. Działa od 1999 roku.

Działalność szkoleniowa jest realizowana przede wszystkim w następujących dziedzinach:

  • Prawo pracy
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkolenia prowadzone przez Naszą Firmę są realizowane również w formie „zamkniętej” tj. dla potrzeb poszczególnych firm, banków i instytucji, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami, w ich pomieszczeniach lub ośrodkach. Wybrane szkolenia są realizowane w formie „ofertowej”.