Dnia   2023-04-28

Szkolenia w języku angielskim dla menedżerów

 

Kierowanie pracownikami wymaga nie tylko wiedzy z zakresu teorii zarządzania zasobami ludzkimi, ale również znajomości polskiego prawa pracy i świadomości wynikających z niego konsekwencji. Dotyczy to wszystkich menedżerów w tym również obcokrajowców, nawet jeżeli nie znają oni języka polskiego, a więc nie mogą uzyskać niezbędnej im w pracy wiedzy podczas standardowych kursów i szkoleń.

Dlatego też wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom a także odpowiadając na liczne zapytania naszych Klientów, firma HR na szpilkach Sp. z o.o. (dawniej ORŁOWSKI – PATULSKI – WALCZAK Sp. z o.o.), uruchamia nową usługę jaką są „zamknięte” Szkolenia w języku angielskim dla menedżerów – obcokrajowców z zakresu praktycznych aspektów polskiego prawa pracy.

Program każdego szkolenia dopasowujemy do oczekiwań uczestników przy czym najczęściej obejmuje on następujące zagadnienia:

  • Zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
  • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność menedżerów za naruszenie wymogów prawa
  • Zasady planowania i organizacji czasu pracy
  • Zasady udzielania urlopów pracownikom
  • Uprawnienia opiekunów dzieci
  • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi