Komunikat w sprawie przejęcia 100% udziałów w Spółce Orłowski-Patulski-Walczak

Pełni szacunku dla uznanych Autorytetów w dziedzinie prawa pracy – mec. Grzegorza Orłowskiego, prof. dr hab. Andrzeja Patulskiego oraz prof. dr hab. Krzysztofa Walczaka, jako wychowankowie ich nieocenionego dorobku naukowego, kształcący się i zdobywający zawodowe szlify również dzięki bogatym publikacjom ich autorstwa, połączeni wspólną pasją do prawa pracy i szeroko pojętej edukacji pragniemy podzielić się z Państwem niezwykłą informacją.

W dniu 28 stycznia 2022 roku firma HR na Szpilkach – Monika Smulewicz przejęła w drodze powierzonego zaufania i wzajemnego szacunku 100% udziałów Spółki Orłowski – Patulski – Walczak. Jako nowy właściciel instytucji z tak ogromnym dorobkiem i poważaniem na polskim rynku szkoleniowym i doradczym, zostaliśmy zaszczyceni pokładami zaufania ze strony jej Założycieli.

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.”
/cyt. Ezra Pound/

Istniejąca od 1999 roku firma szkoleniowo – doradcza Orłowski – Patulski – Walczak Sp. z o. o. szczyci się znakomitym uznaniem wśród przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów i praktyków prawa pracy. Jej działalność szkoleniowa i doradcza, już od wielu lat, stanowi dla nas swoisty kompas i inspirację nie tylko do dostarczania najwyższej jakości usług edukacyjnych, ale przede wszystkim merytorycznego wsparcia na gruncie dbałości o zasoby ludzkie w organizacjach.

Zmiana właścicieli firmy ORŁOWSKI-PATULSKI-WALCZAK Sp. z o.o. stała się faktem. Nie oznacza to jednak odejścia od dotychczasowej podstawowej działalności Spółki, jaką są szkolenia z zakresu prawa, zarządzania czy finansów. 

Nowi wspólnicy, to przede wszystkim nowe inspiracje i pomysły. To również twórcze wykorzystanie dotychczasowego dorobku firmy i ludzi tworzących jej dotychczasowe oblicze. 

Zapraszamy do współpracy.

mec. Grzegorz Orłowski

HR na Szpilkach Sp. z o.o., choć posiada nieporównywalnie małe doświadczenie i prestiż, od 2017 roku prężnie rozwija się w wirtualnej przestrzeni, dostarczając szkolenia z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, podatków i wiele innych, w formie stacjonarnej oraz online, skupiając wokół siebie ponad 60 000 Społeczność Praktyków Kadr i Płac, specjalistów, menedżerów i adeptów prawa pracy. Szkolenia pod marką HR na Szpilkach ukończyło już ponad 14 500 osób w całej Polsce, co jest nieocenioną zasługą założycielki Spółki – Pani Moniki Smulewicz oraz jej pasji do prawa pracy i dzielenia się wiedzą.

Sposobność kontynuowania schedy po Mistrzach, od których przez lata studiów i pracy zawodowej czerpałam wiedzę i inspirację do poszerzania zawodowych horyzontów jest dla mnie ogromnym zaszczytem, a jednocześnie ogromną odpowiedzialnością. 

Moim marzeniem jest, aby autorytet i prestiż Spółki Orłowski-Patulski-Walczak były istotnie żywe w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – HR na Szpilkach. Mamy wielkie plany dotyczące rozwoju naszej działalności szkoleniowej. Zamierzamy połączyć potencjał Akademii HR na szpilkach, będącej prekursorem szkoleń online w dziedzinie HR, kadr i płac, z doświadczeniem i autorytetem uznanych ekspertów w dziedzinie prawa pracy i zarządzania kapitałem ludzkim. 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia biznesowego zauważam na rynku potrzebę zmiany podejścia do edukacji zawodowej koncentrując ja na kompetencjach przyszłości, jednocześnie czyniąc ją przyjemną i atrakcyjną dla odbiorcy. Ta akwizycja to kolejny krok milowy w naszym rozwoju. 

Planujemy rozszerzenie oferty edukacyjnej m.in. o angielskojęzyczne szkolenia skierowane do grupy dyrektorów i szeroko rozumianego managementu odpowiedzialnego za rozwój potencjału ludzkiego w globalnych organizacjach, wyposażając ich w specyfikę i podstawy polskiego prawa pracy. Zdając sobie sprawę z barier i trudności w sferze zarządzania procesami personalnymi w regionie pragniemy wyjść na przeciw potrzebom rynku i wnieść swój wkład w rozwój gospodarczy przedsiębiorstw budujących swój potencjał w Polsce.

Monika Smulewicz, Prezes Zarządu HR na Szpilkach Sp. z o.o.

Wierzymy, że połączenie sił, do którego doszło dzięki powierzonemu nam zaufaniu Założycieli Spółki Orłowski – Patulski – Walczak, stanowić będzie nową jakość na polskim rynku szkoleniowym. Połączenie tradycji z nowoczesną technologią oraz prestiżu Autorytetów prawa pracy z entuzjazmem praktyków i pasjonatów kadr i płac, przyniesie naszym wspólnym Klientom rzetelną pomoc w mierzeniu się z codziennymi wyzwaniami zawodowymi.

Misją HR na Szpilkach jest szerzenie wiedzy, rozwój kompetencji oraz integracja i profesjonalizacja środowiska zawodowego pasjonatów kadr i płac.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.