Dnia   2020-06-05

Restrukturyzacja zatrudnienia

W dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia oferujemy kompleksowe usługi doradcze dostosowane do Państwa potrzeb. Obejmują one zarówno etap przygotowania dokumentacji jak również wdrożenia takich przedsięwzięć jak:

ZWOLNIENIA GRUPOWE:

 • Opracowujemy kompleksową dokumentację niezbędną do ich przygotowania i skutecznego przeprowadzenia /w tym również: wzory wymaganych zawiadomień o zwolnieniach/;
 • Wspieramy przy definiowaniu i ustalaniu precyzyjnych kryteriów doboru pracowników do zwolnień, pozwalających na bezpieczne ich przeprowadzenie;
 • Przygotowujemy projekty porozumień i regulaminów zwolnień oraz wspieramy przy konsultowaniu ich z przedstawicielstwami pracowniczymi /w szczególności ze związkami zawodowymi/;
 • Wspieramy proces komunikowania o zwolnieniach do pracowników;
 • Wspieramy doradczo proces przeprowadzania zwolnień tj. dokonywania wypowiedzeń i zawierania porozumień /wraz
  z przygotowaniem wzorów dokumentów niezbędnych na tym etapie/;
 • Wspieramy na etapie realizacji, szczególnie pod kątem komunikacji menedżerskiej i pracowniczej;
 • Wspieramy procesy zmian w formie adekwatnych narzędzi zarządzania zmianą dbając o utrzymanie poziomu motywacji pracowników, którzy pozostają w organizacji

PROGRAMY DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ /PDO/:

 • Przygotowujemy regulaminy PDO określające w szczególności krąg adresatów takich programów, systemy świadczeń i innych zachęt do uczestnictwa w nich;
 • Doradzamy działom HR jak uniknąć odejść najlepszych pracowników;
 • Wspomagamy proces komunikowania o PDO do pracowników;
 • Wspieramy w utworzeniu punktów konsultacyjnych dla pracowników;
 • Przygotowujemy wszelkie inne dokumenty niezbędne do skutecznej realizacji PDO;
 • Rekomendujemy narzędzia retencyjne do zatrzymania najlepszych pracowników w firmie
 • Wspieramy programy PDO na etapie realizacji

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY SIEDZIBY FIRMY:

 • Wspieramy doradczo dobór optymalnych instrumentów prawnych ukierunkowanych na zmianę w umowach o pracę miejsca pracy.
  W przypadku konieczności w pełni obsługujemy proces zwolnień grupowych lub indywidualnych w odniesieniu do tych pracowników, którzy nie wyrażą zgody na taką zmianę. W ramach tej usługi przygotowujemy wzory wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • Wspieramy w przygotowaniu komunikacji do pracowników, spotkaniach z pracownikami oraz na etapie przeprowadzania zmiany siedziby,
 • Przygotowujemy programy retencyjne mające na celu utrzymanie zatrudnienia najcenniejszych dla firmy pracowników.

TRANSFER PRACOWNIKÓW DO NOWEGO PRACODAWCY
W TRYBIE ART. 231 KODEKSU PRACY:

 • Wspieramy proces przygotowań do transferu. Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty z nim związane;
 • Wspieramy proces negocjowania porozumień transferowych ze związkami zawodowymi oraz przygotowujemy projekty takich porozumień;
 • Kompleksowo obsługujemy realizację obowiązków pracodawców związanych bezpośrednio z przeprowadzanym transferem;
 • Doradzamy w zakresie sposobów i zasad ujednolicania warunków zatrudniania po dokonanym transferze.

ZAWIERANIE PAKIETÓW SOCJALNYCH I INNYCH POROZUMIEŃ ZBIOROWYCH UŁATWIAJĄCYCH RESTRUKTURYZACJĘ:

 • Przygotowujemy projekty takich pakietów (nienazwanych porozumień zbiorowych);
 • Wspomagamy proces negocjacji pakietów ze związkami zawodowymi;
 • Przygotowujemy komunikację do pracowników i wspieramy na etapie przeprowadzania restrukturyzacji