Dnia   2020-06-05

Restrukturyzacja zatrudnienia

W dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia oferujemy kompleksowe usługi doradcze dostosowane do Państwa potrzeb. Obejmują one zarówno etap przygotowania dokumentacji...

Read More

Dnia   2020-06-04

Diagnoza organizacji

W medycynie mówi się, że żeby skutecznie leczyć pacjenta, to najpierw trzeba postawić właściwą diagnozę. W biznesie podobnie – rzetelna i obiektywna diagnoza...

Read More

Dnia   2020-06-02

Audyt czasu pracy

Audyt obejmuje w szczególności: Analizę i ocenę zgodności z prawem wewnątrzzakładowych aktów prawnych regulujących organizację czasu pracy (regulaminu pracy, układu...

Read More