Dnia   2020-06-02

Oferta doradztwa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak dostosować działalność organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do nowej regulacji prawnej wprowadzonej przez ustawę covid’ową ?  

Co należy zmienić żeby dostosować umowę spółki, regulaminy organów do nowej regulacji prawnej ?

CO OFERUJEMY ?

 • Gruntowną ocenę umowy spółki, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych
 • Sporządzenie opinii organizacyjno-prawnej dla Twojej spółki umożliwiającej bezpieczne, skuteczne i szybkie dostosowanie się do wymogów nowych rozwiązań.

Uwzględniamy najważniejsze praktyczne problemy prawne,
a w tym m.in. takie jak:

 • Zagadnienia związane ze zwołaniem, odbyciem i podjęciem ważnych uchwał posiedzenia zarządu i rady nadzorczej po zmianach KSH;
 • Jak zwołać posiedzenie zarządu czy rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ?
 • Jak radzić sobie z ewentualną chwilową przerwą związaną z brakiem połączenia ?
 • Co z udziałem osób trzecich w posiedzeniach, również tych zgłoszonych w trakcie posiedzenia, odbywanego „na odległość”?
 • Czy można nadal podejmować uchwały w trybie obiegowym i od kiedy zaczynają obowiązywać ?
 • Czy konieczne jest sporządzenie protokołu z posiedzenia zarządu/rady nadzorczej, co z uchwałami podjętymi w trybie obiegowym, czy wystarczy rejestracja wideo?
 • Zasady przechowywania i dostępu do protokołów
 • Jak ”pozbyć” się krnąbrnego uczestnika posiedzenia („odcinając” mu dostęp online?) ?
 • i wiele innych.

W/w usługi są świadczone przez zespół doświadczonych fachowców pod kierunkiem naszego kolegi Pana Tomasza NIEPYTALSKIEGO

Tomasz NIEPYTALSKI

 • Doktor nauk prawnych;
 • Specjalista z zakresu prawa handlowego i gospodarczego;
 • B. adiunkt w Katedrze Nauk Prawnych i Administracji Akademii
  L. Koźmińskiego w Warszawie;
 • Wykładowca na szkoleniach dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa;
 • Wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez: Najwyższą Izbę kontroli, Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.; Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Autor wielu opracowań /m.in. ”Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej”/  (2011 r.)
 • Doświadczony konsultant wielu firm i instytucji.