Dnia   2020-05-31

Budowa systemów motywacyjnych

Dobry system motywacyjny jest sercem i osią każdego systemu ZZL. Wpływa na efektywność całej firmy, stymuluje efektywność indywidualną
i zespołową oraz zapewnia spójność i sprawiedliwość systemu wynagradzania. Pozwala też na zdefiniowanie konkurencyjności wynagrodzeń w stosunku do wybranego rynku.

Wspieramy firmy w tworzeniu systemów motywacyjnych wynikających ze strategii firmy i spójnych z polityką zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach budowy systemów motywacyjnych oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

 1. Zasady tworzenia oraz wsparcie w tworzeniu opisów stanowisk będących podstawą do szeroko rozumianego Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 2. Wartościowanie stanowisk w formie komisji wyceny / wsparcie
  w prowadzeniu komisji wyceny
 3. Stworzenie taryfikatora grupującego stanowiska w kategorie stanowisk o podobnej wartości odzwierciedlającego hierarchię
  w organizacji, a zarazem umożliwiającego porównania rynkowe
 4. Analizę rynku wynagrodzeń do adekwatnego rynku  
 5. Projektowanie widełek płacowych odzwierciedlających pożądaną politykę wynagradzania firmy
 6. Projektowanie systemów premiowych opartych o kluczowe wskaźniki efektywności adekwatne do obszaru, np. dla:
  a) dla produkcji
  b) dla sprzedaży
  c) dla działów wsparcia
 7. Tworzenie systemu zarządzania przez cele dla kadry kierowniczej
 8. Projektowanie systemów świadczeń pozapłacowych
 9. Tworzenie systemu oceny okresowej połączonej z wyznaczaniem celów

Oferujemy kompleksowe wsparcie w stworzeniu założeń każdego
z elementów systemu, zaprojektowaniu narzędzi, ich wdrożeniu oraz komunikacji do pracowników.

Wspieramy również w procesie negocjacji nowych elementów systemu wynagradzania ze związkami zawodowymi.

Wspieramy dział HR we wdrożeniu i komunikacji elementów systemu motywacyjnego. Oferujemy przygotowanie regulaminów i procedur opisujących opracowane narzędzia zgodnie z przepisami prawa pracy dbając o sprawiedliwość i spójność całego systemu.