Witamy w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.
         
         

Orłowski - Patulski - Walczak Sp. z o. o. jest firmą szkoleniowo - doradczą.
Działa od 1999 roku.

Działalność szkoleniowa jest realizowana w następujących dziedzinach:
*    Prawo pracy,
*    Prawo gospodarcze (w tym zwłaszcza prawo handlowe),
*    Finanse,
*    Zarządzanie,  
 
Szkolenia prowadzone przez Naszą Firmę są realizowane przede wszystkim w formie „zamkniętej”
tj. dla potrzeb poszczególnych firm, banków i instytucji, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami,
w ich pomieszczeniach lub ośrodkach. Wybrane szkolenia są realizowane w formie „ofertowej”.
 
W dziedzinie doradztwa naszą specjalnością są:
*    Zasady elastycznego zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz
      spółek prawa handlowego,
*    Pozapracownicze formy zatrudnienia. Samozatrudnienie.
*    Organizacja procesów zarządzania w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach
      gospodarczych w tym opracowanie dokumentów wewnątrzzakładowych (np.: Regulamin
      organizacyjny, Regulamin pracy itp.).
*    Prawne aspekty zarządzania czasem pracy.
*    Przekształcanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym również problematyka
      grupowych zwolnień z pracy.
*    Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi /zwłaszcza w kontekście układów
      zbiorowych pracy i pakietów socjalnych/ oraz z pozazwiązkowymi przedstawicielstwami
      pracowników.
*    Audyt indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy.

   Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
  Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
   Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
   
Aktualności

 

KALENDARIUM SZKOLEŃ
w okresie wrzesień 2016 - styczeń 2017 r.

___________________________________________________________________________

 

JESIENNA SZKOŁA PRAWA PRACY:
Sesja Nr I: 20 - 21 października;
Sesja Nr II :  3 -  4 listopada;                      Sesja Nr III: 17 -18 listopada;
   Sesja Nr IV:  8 -  9 grudnia;   
Sesja Nr V:  12 - 13 stycznia 2017 r.;                       Sesja Nr VI: 19 - 20 stycznia 2017 r.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

NOWA USTAWA „KOMINOWAˮ /czyli: Zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków zarządu
i organów nadzorczych oraz innych warunków zatrudnienia członków zarządów niektórych spółek
w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
dla osób kierujących niektórymi podmiotami/.
16 września br.
 
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA NOWYCH STANDARDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
23 września br.

___________________________________________________________________________

 PRAWO PRACY 2017 /czyli: Najnowsze zmiany w prawie pracy dot. m. in. dokumentowania
zatrudnienia, ochrony pracy kobiet, terminów składania odwołań do sądów pracy.
Ich praktyczne skutki dla funkcjonowania pracodawców/.
6 października br.
 
WYNAGRODZENIA 2017 /czyli: Tryb i zasady wdrażania nowych przepisów o wynagrodzeniach
pracowników i współpracowników, ze szczególnym uwzględnieniem płacy minimalnej/.
7 października br.
 
PRAWO PRACY DLA HR - BIZNES PARTNERÓW:
13 -14 października br.

___________________________________________________________________________

 NAJNOWSZE ZMIANY W ZASADACH FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
I ICH WSPÓŁDZIAŁANIA Z PRACODAWCAMI:
14 -15 listopada br.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I MONITORING W ŚRODOWISKU PRACY:
21 - 22 listopada br.

___________________________________________________________________________

 PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
5 - 6 grudnia br.
 
NAJNOWSZE  ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
12 - 13 grudnia br.

___________________________________________________________________________

 PRAWO PRACY 2017 /czyli: Najnowsze zmiany w prawie pracy dot. m. in. dokumentowania
zatrudnienia, ochrony pracy kobiet, terminów składania odwołań do sądów pracy.
Ich praktyczne skutki dla funkcjonowania pracodawców/.
16 stycznia 2017 r.
 
WYNAGRODZENIA 2017 /czyli: Tryb i zasady wdrażania nowych przepisów o wynagrodzeniach
pracowników i współpracowników, ze szczególnym uwzględnieniem płacy minimalnej/.
17 stycznia 2017 r.
 
PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI I INNYM NIEPOŻĄDANYM  ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU PRACY
/Praktyczne aspekty prawne i psychologiczne/:
23 - 24 stycznia 2017 r.

___________________________________________________________________________  

Newsletter Nr 2

INICJATYWA PRACOWNIKA  + MILCZENIE SZEFA = POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Prawo pracy w bardzo ograniczonym stopniu ingeruje w zarządzanie, praktycznie ograniczając  się  do wyznaczenia ogólnych granic podporządkowania pracownika pracodawcy.  W szczególności poza zakresem regulacji pozostają   formy i tryb wydawania poleceń związanych z pracą. Te zależą niemal całkowicie od wyboru pracodawcy czy przyjętych i tolerowanych przez niego zwyczajów.

Czytaj całość