Publikacje
Szkolenia
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o szkoleniach, publikacjach i nowościach podaj swój adres e-mail:Wiadomość HTML?

Witamy w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.
         
         

Orłowski - Patulski - Walczak Sp. z o. o. jest firmą szkoleniowo - doradczą.
Działa od 1999 roku.

Działalność szkoleniowa jest realizowana w następujących dziedzinach:
*    Prawo pracy,
*    Prawo gospodarcze (w tym zwłaszcza prawo handlowe),
*    Finanse,
*    Zarządzanie,  
 
Szkolenia prowadzone przez Naszą Firmę są realizowane przede wszystkim w formie „zamkniętej”
tj. dla potrzeb poszczególnych firm, banków i instytucji, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami,
w ich pomieszczeniach lub ośrodkach. Wybrane szkolenia są realizowane w formie „ofertowej”.
 
W dziedzinie doradztwa naszą specjalnością są:
*    Zasady elastycznego zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz
      spółek prawa handlowego,
*    Pozapracownicze formy zatrudnienia. Samozatrudnienie.
*    Organizacja procesów zarządzania w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach
      gospodarczych w tym opracowanie dokumentów wewnątrzzakładowych (np.: Regulamin
      organizacyjny, Regulamin pracy itp.).
*    Prawne aspekty zarządzania czasem pracy.
*    Przekształcanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym również problematyka
      grupowych zwolnień z pracy.
*    Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi /zwłaszcza w kontekście układów
      zbiorowych pracy i pakietów socjalnych/ oraz z pozazwiązkowymi przedstawicielstwami
      pracowników.
*    Audyt indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy.

   Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
  Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
   Witamy w firmie Orłowski-Patuslki-Walczak sp. z o.o.
   
   
Aktualności

 

KALENDARIUM SZKOLEŃ
w okresie luty - lipiec 2016 r.

___________________________________________________________________________

WIOSENNA SZKOŁA PRAWA PRACY:
Sesja Nr I: 17 - 18 marca;
Sesja Nr II :  7 -  8 kwietnia;                      Sesja Nr III: 21 - 22 kwietnia;
   Sesja Nr IV:  19 -  20 maja;   
Sesja Nr V:  9 - 10 czerwca;                       Sesja Nr VI: 23 - 24 czerwca.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

WDRAŻANIE NOWELIZACJI KODEKSU PRACY DOT. UMÓW TERMINOWYCH I UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH:
18 - 19 lutego

NAJNOWSZE  ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH /2016 R./:
22 - 23 lutego
___________________________________________________________________________

WSPÓŁDZIAŁANIE PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI /2016 R./:
7 - 8 marca

WDRAŻANIE NOWELIZACJI KODEKSU PRACY DOT. UMÓW TERMINOWYCH I UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH
14 - 15 marca

___________________________________________________________________________

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I MONITORING W ŚRODOWISKU PRACY:
4 - 5 kwietnia

PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI I INNYM NIEPOŻĄDANYM  ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU PRACY
/Praktyczne aspekty prawne i psychologiczne/:
18 - 19 kwietnia

___________________________________________________________________________

PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
9 - 10 maja

JAK PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ CZAS PRACY /ASPEKTY PRAWNE/:
16 - 17 maja

___________________________________________________________________________

JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW:
6 - 7 czerwca

ELASTYCZNE I BEZPIECZNE ZATRUDNIANIE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW MOBILNYCH:
20 - 21 czerwca

___________________________________________________________________________

NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH /2016 R./:
11 - 12 lipca

ZATRUDNIANIE ZEWNĘTRZNE /czyli: KORZYSTANIE PRZEZ PRACODAWCÓW Z PRACY
ŚWIADCZONEJ PRZEZ OSOBY NIEBĘDĄCE ICH PRACOWNIKAMI - SZANSE I ZAGROŻENIA/:

21 - 22 lipca

 

Newsletter Nr 2

INICJATYWA PRACOWNIKA  + MILCZENIE SZEFA = POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Prawo pracy w bardzo ograniczonym stopniu ingeruje w zarządzanie, praktycznie ograniczając  się  do wyznaczenia ogólnych granic podporządkowania pracownika pracodawcy.  W szczególności poza zakresem regulacji pozostają   formy i tryb wydawania poleceń związanych z pracą. Te zależą niemal całkowicie od wyboru pracodawcy czy przyjętych i tolerowanych przez niego zwyczajów.

Czytaj całość