Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Kontakt

Dane spółki

KRS: 0000134749
Regon: 016030916
NIP: 525-21-33-772
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Zarząd jednoosobowy:
Prezes Zarządu: dr Andrzej Bukacki

Office manager
Edyta Marańska

 

Dane kontaktowe

00-213 Warszawa,
ul. Bonifraterska 16/15

Telefony: /022/ 635-68-68, /022/ 635-79-35;
Tel/Fax: /022/635-13-45

www.orlowski-patulski.pl

e-mail: prawo@orlowski-patulski.pl

Poprzednio nasza firma działała pod nazwą:
„Orłowski, Patulski Spółka z o.o.”