Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-09-15

Restrukturyzacja zatrudnienia

W dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia oferujemy kompleksowe usługi doradcze dostosowane do Państwa potrzeb. Obejmują one zarówno etap przygotowania dokumentacji...

Read More

Dnia   2019-07-04

Diagnoza organizacji

W medycynie mówi się, że żeby skutecznie leczyć pacjenta, to najpierw trzeba postawić właściwą diagnozę. W biznesie podobnie – rzetelna i obiektywna diagnoza...

Read More

Dnia   2019-07-03

Budowa systemów motywacyjnych

Dobry system motywacyjny jest sercem i osią każdego systemu ZZL. Wpływa na efektywność całej firmy, stymuluje efektywność indywidualną i zespołową oraz zapewnia...

Read More

Dnia   2019-07-02

Audyt efektywności systemu rekrutacji

W obecnej rzeczywistości biznesowej efektywność metod rekrutacji i selekcji jest absolutnie kluczowa dla zapewnienia pracowników niezbędnych do funkcjonowania biznesu....

Read More

Dnia   2019-06-30

Audyt zbiorowych stosunków pracy

Zakres merytoryczny audytu obejmuje: A) Wszechstronną ocenę prawną wewnątrzzakładowych aktów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy...

Read More