Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-29

PRAWO PRACY dla HR BIZNES PARTNERÓW w dobie pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

         HR Biznes Partner odpowiadając na praktyczne potrzeby biznesu musi w swojej działalności uwzględniać liczne uwarunkowania. Do tej pory w tym kontekście najczęściej mówiło się o zmieniającym się prawie zatrudnienia, które w coraz bardziej sformalizowany sposób regulowało kwestie nie tylko zatrudnienia na podstawie umów o pracę (co jest powszechnie znane) ale również na podstawie tzw. „elastycznych” umów cywilnoprawnych. Natomiast w ostatnich miesiącach jednymi z najistotniejszych są wyzwania związane z koniecznością dopasowania polityki personalnej do wyzwań związanych z koronawirusem.

         Zdajemy sobie sprawę, że większość HRBP w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Tym niemniej aktualnie uwarunkowania powodują, że biznes mając świadomość ryzyk oczekuje od swojego doradcy aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytanie jak optymalnie zatrudniać wykorzystując również narzędzia przewidziane w Tarczach antykryzysowych a tam gdzie będzie to konieczne – zwalniać zgodnie z prawem.

         Aby umożliwić realizację tej jakże istotnej funkcji przygotowaliśmy ofertę czterodniowego cyklu szkoleń dedykowanego właśnie dla osób zajmujących funkcje HRBP. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika bowiem, że szkolenia prowadzone dla „twardych kadrowców” nie odpowiadały często na potrzeby HRBP, dla których prawo jest tylko jednym z uwarunkowań działania i muszą oni znać je jedynie w zakresie niezbędnego minimum, pozostawiając szczegółową analizę przypadków osobom odpowiadającym za stosowanie prawa w organizacji.

         Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa i ich interpretacja dokonywana przez sądy oraz inspekcję pracy, a następnie w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej w firmach uczestniczących w szkoleniu.

         Program obecnej edycji szkolenia został, zgodnie z sugestiami uczestników, w istotny sposób zmodyfikowany i rozszerzony (z trzydniowego na czterodniowy) i obejmuje dodatkowo jeden dzień poświęcony kwestiom restrukturyzacji zatrudnienia (w tym zwłaszcza prawnym i praktycznym aspektom przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferu) a także współpracy ze związkami zawodowymi tak istotnych w okresie pandemii koronawirusa.

Mamy nadzieję, że ta modyfikacja programu spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, dlatego też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia