Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-25

WSPÓŁDZIAŁANIE PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa spowodowała w wielu firmach istotne przewartościowanie podstawowych celów biznesowych. Nie mówi się już w nich o rozwoju ale o przetrwaniu.
Do tego zaś potrzebne są często drastyczne cięcia kosztów, w tym zwłaszcza związanych z zatrudnieniem. Mając jednak nadzieję, że sytuacja powróci do normy właściciele i zarządy firm nie chcą, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego kryzysu, od razu rozpocząć od zwolnień, ale starają się zoptymalizować koszty wynagrodzeń za pomocą różnych działań. Z drugiej strony istnieje również spora grupa firm, które tylko w nieznacznym stopniu albo w ogóle nie dotknął koronawirus i które mogą i chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników ale również wprowadzać nowe narzędzia motywowania zatrudnionych do bardziej efektywnej pracy.

W obu wskazanych wyżej przypadkach niezbędna jest prawidłowa współpraca ze związkami zawodowymi (o ile one oczywiście działają). 

I tutaj wielu pracodawców spotyka niespodzianka, bowiem od 1 stycznia 2019 r. prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, a więc również negocjowania układów zbiorowych pracy i prowadzenia sporu zbiorowego, mają nie tylko pracownicy ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową również na podstawie umów cywilnoprawnych
i samozatrudnienia.

Ponadto w ostatnim czasie pojawiły się nowe reguły jeżeli chodzi o zasady, sposoby i tryb współdziałania partnerów społecznych. Dotyczy to m.in. nowych (obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.) zasad ustalania reprezentatywności związków zawodowych czy też stosowania RODO w relacjach pracodawca związki zawodowe (zakresu informacji oraz sposobów w jakich mogą je przetwarzać związki zawodowe).

Co to oznacza dla partnerów społecznych, a więc organizacji związkowych
i przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie negocjowania prawa zakładowego, zarówno związanego z dodaniem, jak i odebraniem pracownikom pewnych uprawnień.

O tym i o szeregu innych praktycznych problemach istniejących w relacjach pracodawca – związki zawodowe w dobie koronawirusa dowiecie się Państwo w czasie jednodniowego szkolenia, organizowanego przez naszą firmę.

Szkolenie adresujemy do wszystkich, którzy zajmują się lub są zainteresowani problematyką zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno reprezentując podmiot zatrudniający, jak i stronę społeczną.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

18 maja