Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-28

WDRAŻANIE ZMIAN W SYSTEMACH PŁACOWYCH /Jak postępować po zmianie/uchyleniu regulaminów wynagradzania/układów zbiorowych pracy/

Szanowni Państwo,

Obniżanie potencjału motywacyjnego firmowych systemów wynagrodzeniowych to trend nieobcy wielu pracodawcom.

Coraz więcej firm ma trudności z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników wykwalifikowanych. Wynika to z różnych przyczyn. Do najczęstszych z nich zaliczamy sytuację ekonomiczną firmy (np. wynikającą
z pandemii), ale też błędy w budowaniu systemów płacowych.

Jak przeciwdziałać tym trudnościom i wyzwaniom ? Jak je odwrócić wykorzystując przy tym wszelkie dostępne instrumenty, w tym również środki prawne ?

Odpowiedzi na te, jak i szereg innych szczegółowych pytań znajdziecie Państwo w trakcie naszego jednodniowego szkolenia w całości poświęconego wdrażaniu zmian płacowych, w sytuacji zmiany lub uchylenia wewnętrznych aktów prawnych (takich jak: regulaminy wynagradzania, premiowania,
układy zbiorowe pracy).

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia