Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-05-20

Wiosenna Szkoła Prawa Pracy XXV Edycja

Szanowni Państwo,

Wiosnę 2020 r. witamy już XXV edycją Szkoły Prawa Pracy – kompleksowego, ukierunkowanego na potrzeby praktyki szkolenia, poświęconego wszystkim najważniejszym problemom tej gałęzi prawa.  

Szkolenie, ujęte w dwanaście bloków tematycznych, obejmuje węzłowe zagadnienia prawa pracy, które prezentowane są z uwzględnieniem: najnowszych zmian legislacyjnych zarówno już obowiązujących, jak i będących w okresie vacatio legis, orzecznictwa sądowego (krajowego i europejskiego), stanowisk innych organów ochrony prawnej (np. PIP) oraz dorobku piśmiennictwa.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców gwarantują wysoki poziom oraz efektywność przedsięwzięcia, o czym świadczą oceny poprzednich edycji.

Zapraszamy

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Program
  3. Harmonogram
  4. Karta zgłoszenia

19 - 20 marca 2020 r.