Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-09-24

Jesienna Szkoła Prawa Pracy XXIV Edycja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejną, już XXIV edycję Szkoły Prawa Pracy – kompleksowego, ukierunkowanego na potrzeby praktyki szkolenia, poświęconego wszystkim najważniejszym problemom tej gałęzi prawa. 

Szkolenie, ujęte w dwanaście bloków tematycznych, obejmuje węzłowe zagadnienia prawa pracy, które prezentowane są z uwzględnieniem: najnowszych zmian legislacyjnych zarówno już obowiązujących, jak
i będących w okresie vacatio legis, orzecznictwa sądowego (krajowego
i europejskiego), stanowisk innych organów ochrony prawnej (np. PIP) oraz dorobku piśmiennictwa.

W bieżącej edycji Szkoły będą uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany
w prawie pracy
, a w tym m.in. związane ochroną danych osobowych
w procesie zatrudnienia, zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, działalnością związków zawodowych, równym traktowaniem w zatrudnieniu,  uprawnieniami związanymi
z rodzicielstwem i szeregiem wielu innych szczegółowych regulacji.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców gwarantują wysoki poziom i efektywność przedsięwzięcia, o czym świadczą oceny poprzednich edycji.

Zapraszamy

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Program
  3. Harmonogram
  4. Karta zgłoszenia