Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-30

Wiosenna Szkoła Prawa Pracy XXVI Edycja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na jubileuszową XXVI edycję Szkoły Prawa Pracy – kompleksowego, ukierunkowanego na potrzeby praktyki szkolenia, poświęconego wszystkim najważniejszym problemom tej gałęzi prawa.  

Szkolenie, ujęte w dwanaście bloków tematycznych, obejmuje węzłowe zagadnienia prawa pracy, które prezentowane są z uwzględnieniem: najnowszych zmian legislacyjnych zarówno już obowiązujących, jak i będących w okresie vacatio legis, orzecznictwa sądowego (krajowego i europejskiego), stanowisk innych organów ochrony prawnej (np. PIP) oraz dorobku piśmiennictwa.

W bieżącej edycji Szkoły będą uwzględnione również aktualne regulacje przyjęte na czas epidemii i zagrożenia epidemiologicznego. Wprawdzie to prawo „przejściowe”, ale niewątpliwie odciśnie swoje piętno na praktyce stosowania prawa pracy.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców gwarantują wysoki poziom i efektywność przedsięwzięcia, o czym świadczą oceny poprzednich edycji.

Zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Załącznik Nr 1
3. Harmonogram
4. Karta zgłoszenia