Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-05-31

Budowa systemów motywacyjnych

Dobry system motywacyjny jest sercem i osią każdego systemu ZZL. Wpływa na efektywność całej firmy, stymuluje efektywność indywidualną i zespołową oraz zapewnia...

Read More

Dnia   2020-05-30

Audyt zbiorowych stosunków pracy

Zakres merytoryczny audytu obejmuje: A) Wszechstronną ocenę prawną wewnątrzzakładowych aktów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy...

Read More