Dnia   2020-06-02

Audyt czasu pracy

Audyt obejmuje w szczególności: Analizę i ocenę zgodności z prawem wewnątrzzakładowych aktów prawnych regulujących organizację czasu pracy (regulaminu pracy, układu...

Read More

Dnia   2020-05-31

Budowa systemów motywacyjnych

Dobry system motywacyjny jest sercem i osią każdego systemu ZZL. Wpływa na efektywność całej firmy, stymuluje efektywność indywidualną i zespołową oraz zapewnia...

Read More

Dnia   2020-05-30

Audyt zbiorowych stosunków pracy

Zakres merytoryczny audytu obejmuje: A) Wszechstronną ocenę prawną wewnątrzzakładowych aktów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy...

Read More