Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-10-20

Optymalne formy zatrudniania na czas kryzysu

Szanowni Państwo,

Wprawdzie nie wszyscy w jednakowym stopniu odczuwają skutki pandemicznego kryzysu, ale niewątpliwie to co się dzieje w gospodarce wskazuje, że dekoniunktura może jeszcze potrwać a nawet się pogłębić. Warto więc zawczasu przygotować się do stawienia czoła wynikającym stąd problemom.

W zakresie zatrudnienia oznacza to konieczność wypracowania „kryzysowej” strategii, która będzie spójna z aktualnymi tendencjami na rynku i będzie zawierała odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak dobierać optymalne formy zatrudniania, gwarantujące z jednej strony wysoką elastyczność, z drugiej zaś minimum bezpieczeństwa dla zatrudnionych ?
  • Jak bezpiecznie zawierać umowy cywilnoprawne ?
  • Jak kształtować elastyczne warunki zatrudnienia ?
  • Jak zabezpieczać interesy pracodawcy i pracownika w autonomicznych klauzulach umownych ?
  • Jak bezpiecznie organizować pracę zdalną w czasie pandemii ?

Zapraszamy na webinarium (szkolenie), które będzie pomocne w procesie diagnozy aktualnej oraz wypracowania nowej polityki zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

8 grudzień