Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-10-23

Prawo pracy w 2021 r.

Szanowni Państwo,

Wprowadzone w 2020 r. i planowane na przyszły rok zmiany w prawie pracy zdeterminują naszą praktykę roku 2021.

I nie chodzi tylko o względnie proste, choć kosztowne w skutkach zmiany przepisów o płacy minimalnej, ale bardziej skomplikowane kwestie związane z zatrudnieniem.

Z jednej strony wynikają one ze szczególnych regulacji tarczy antykryzysowej, z drugiej zaś z planowanych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in. pracy zdalnej, czasu pracy, ochrony danych osobowych pracowników i szeregu innych kwestii szczegółowych.

Niezależnie od tego niezmiennie w dużym stopniu wpływa na naszą praktykę także orzecznictwo sądów polskich i trybunałów europejskich. Nowa interpretacja przepisów krajowych i aktów unijnych ma porównywalne a nieraz nawet dalej idące skutki od ustalania nowych przepisów.

Oferujemy Państwu obfitą dawkę praktycznej wiedzy z prawa pracy, pozwalającą lepiej przygotować się do wyzwań, jakie czekają nas w przyszłym roku.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

24 listopad