Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-07-02

Prawo pracy dla kierowników

Szanowni Państwo,

Funkcja ochronna prawa pracy w swojej istocie sprowadza się do odpowiedzi na pytania: do czego pracownik ma prawo ? czego pracodawcy nie wolno ?

My modyfikujemy tę prawidłowość i pokazujemy tym, którzy zarządzają pracownikami:

  • Jak świadomie i zgodnie z prawem korzystać z uprawnień kierowniczych przewidzianych w prawie pracy,
  • Co w praktyce oznacza podporządkowanie pracownika, w jakich sytuacjach pracownik może legalnie wypowiedzieć „posłuszeństwo” a w jakich nie,
  • Jakie są prawa i obowiązki kierowników w dziedzinie czasu pracy, bhp,
  • Jakimi środkami dyscyplinującymi dysponuje kierownik i jak je może wykorzystać.

Te oraz cały szereg innych problemów będzie przedmiotem naszego szkolenia specjalnie dedykowanego kadrze kierowniczej średniego szczebla.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Harmonogram
3. Informacja w przypadku wprowadzenia ograniczeń w zw. z Covid-19
4. Karta zgłoszenia

27 październik