Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-07-03

Uelastycznianie i obniżanie kosztów zatrudnienia

Szanowni Państwo,

Po okresie korzystania z doraźnych rozwiązań mających na celu utrzymanie płynności finansowej firm, przyszedł czas na mierzenie się z sytuacją „sam na sam”. Już nie „kroplówka” ze środków publicznych, ale uelastycznienie polityki zatrudnieniowej wprowadzające mechanizmy powiązania kosztów, wielkości i struktury zatrudnienia ze zmieniającymi się potrzebami pracodawcy.

Jakimi środkami to osiągnąć ?  Jak przekonać pracowników i ich przedstawicieli do takich działań ? Z jakich rozwiązań należy skorzystać w pierwszej kolejności, aby zyskać czas na wypracowanie rozwiązań docelowych ?  Czy uelastycznianie zatrudnienia musi od razu oznaczać zwolnienia grupowe ?

Na te i szereg innych szczegółowych pytań odpowiemy w czasie szkolenia
w całości poświęconego tym zagadnieniom.

Serdecznie zapraszamy 

Załączniki:
1. Założenia
2. Harmonogram
3. Informacja w przypadku wprowadzenia ograniczeń w zw. z Covid-19
4. Karta zgłoszenia

20 październik