Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-07-05

Zwolnienia grupowe i indywidualne

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa spowodowała, że istniejący od kilku lat rynek pracownika w wielu branżach uległ załamaniu. Ze względu na uwarunkowania zewnętrzne pracodawcy zostali zmuszeni do optymalizacji zatrudnienia, którego finalnym przejawem jest „derekrutacja” a więc zwolnienia.

W optymalnych warunkach wiążą się one z rozwiązaniem stosunków pracy
z pojedynczymi pracownikami, natomiast w bardziej drastycznych, ze zwalnianiem całych grup.

Dla wielu menedżerów dla których w ostatnich latach głównym zadaniem było znalezienie kandydatów do pracy oraz ich utrzymanie, konieczność rozstania się ze współpracownikami jest wielkim wyzwaniem.

Nie oznacza to oczywiście, że ustanie stosunku pracy zawsze musi się wiązać z przyczyną dotyczącą pracodawcy. Okres pandemii nie spowodował bowiem, że pracodawca nie może skorzystać z „normalnych” form rozstania się z pracownikiem wynikających z Kodeksu pracy i związanych z niewłaściwym wykonywaniem przez tego ostatniego swoich obowiązków.

Chcąc przyjść Państwu z pomocą w tych jakże trudnych wyborach, zapraszamy na jednodniowe warsztaty, podczas których w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia, wykorzystujące również bogate orzecznictwo sądów i to zarówno polskich jak i Trybunał Sprawiedliwości UE, omówimy praktyczne aspekty zwalniania pracowników, tak aby były one optymalne dla pracodawcy oraz równocześnie zgodne z literą prawa.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Harmonogram
3. Informacja w przypadku wprowadzenia ograniczeń w zw. z Covid-19
4. Karta zgłoszenia

29 wrzesień