Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-08-25

Rekrutacja zdalna w czasie pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

Mimo iż pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele organizacji w ostatnim czasie skupiło swoją działalność w zakresie zarządzania personelem na optymalizacji kosztów zatrudnienia, w tym na przeprowadzaniu zwolnień, to jednak nie ulega wątpliwości, że niezależnie od aktualnej sytuacji wszystkie podmioty do realizacji celów biznesowych potrzebują ludzi.

A więc również i te firmy które aktualnie zwalniają, wcześniej czy później będą musiały znaleźć kandydatów do pracy. Równocześnie nie można zapomnieć o tej jakże dużej liczbie podmiotów, które mimo pandemii „mają się dobrze” i nieprzerwanie poszukują pracowników.

Tak więc okazuje się, że wbrew pozorom, problemy jakie organizacje miały ze znalezieniem właściwych kandydatów do pracy w czasie przedpandemicznego rynku pracownika, są nadal aktualne.

Co więcej ograniczenia w kontaktach związane z koronawirusem sprawiły, że sam proces rekrutacji musiał niemal w całości przejść do strefy wirtualnej. To zaś oznacza, że dotychczasowe uwarunkowania tego procesu uległy istotnym zmianom. W konsekwencji rekrutacja stała się procesem, który potencjalnie może spowodować istotne ryzyka dla organizacji i aby się przed tym zabezpieczyć należy już dzisiaj podjąć odpowiednie kroki.

Aby pomóc Państwu w przygotowaniu się do bezpiecznej rekrutacji on-line, zapraszamy na szkolenie w trakcie którego będziemy chcieli zaprezentować Państwu dobre praktyki tego sposobu rekrutacji, uwzględniające wymogi prawa zatrudnienia i ochrony danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

13 październik