Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-04-17

CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE W DOBIE PANDEMII /PUŁAPKI ICH PLANOWANIA I ROZLICZANIA/

Szanowni Państwo,

Okres pandemii narobił sporo zamieszania w sprawach zatrudnienia, między innymi w zakresie czasu pracy. Praca zdalna, arytmia zapotrzebowania na pracę, przestoje to tylko niektóre z czynników, które wymagają nowego, bardzo elastycznego podejścia do planowania i rozliczania czasu pracy. Dotyczy to zarówno pracy stacjonarnej /jedno i wielozmianowej/, jak i pracy zdalnej, w znacznej mierze wykonywanej poza bieżącą kontrolą pracodawcy.

Jak znaleźć się w tej ciągle nowej dla nas rzeczywistości ? Jak uniknąć błędów i zasadzek w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy z poszanowaniem praw pracowniczych i słusznych interesów pracodawcy ?

Jak elastycznie i zgodnie z prawem zarządzać urlopami wypoczynkowymi, aby nie powodować zakłóceń w funkcjonowaniu firmy ?

Na te jak i szereg innych szczegółowych pytań odpowiemy Państwu podczas szkolenia bogato ilustrowanego przykładami praktycznych rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

17 czerwiec