Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-04-16

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE /szczególne ochrony, urlopy i zwolnienia od pracy/

Szanowni Państwo,

Uprawnienia związane z rodzicielstwem i to nie tylko te przyznane doraźnie na czas pandemii, ale także te o charakterze podstawowym i bezterminowym to temat niezwykle aktualny. Głównie za sprawą skomplikowanych, nierzadko niejednoznacznych, zmieniających się regulacji prawnych. Pracownicy i pracodawcy często natrafiają na problemy. Prawidłowe ich rozwiązywanie jest istotne nie tylko dla poszanowania podstawowych praw pracowniczych, ale
i zgodnego z prawem przyznawania należnych świadczeń.

Jak ustalać prawo i udzielać urlopów związanych z rodzicielstwem ? Komu
i w jakich przypadkach udzielać zwolnień od pracy ? Jakie są uprawnienia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami ? Jakie są obowiązki pracodawcy związane z alimentacją na rzecz dzieci ?

Jak można łączyć korzystanie z uprawnień rodzicielskich ze świadczeniem pracy ?

Na te i szereg innych ważnych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź na naszym szkoleniu. Kompleksowe i fachowe ujęcie tematu niewątpliwie ułatwi rozwiązywanie problemów.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

6 lipiec