Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-13

SPORY ZBIOROWE. STRAJK. INNE AKCJE PROTESTACYJNE. /ASPEKT PRAWNY/

Szanowni Państwo,

Rzadko sięgamy do problematyki sporów zbiorowych. Robimy to na ogół dopiero wtedy, gdy sytuacja w firmie zaczyna być na tyle gorąca, że nawet najlepiej prowadzony dialog ze stroną społeczną nie jest w stanie zagwarantować pokoju społecznego.

Związki zawodowe uciekają się w takich sytuacjach do wszczynania
i prowadzenia sporów zbiorowych. Pracodawcy nie zawsze są odpowiednio przygotowani do takiej sytuacji, a najczęściej niewielkie doświadczanie w tym zakresie może skutkować niepotrzebnym zaognieniem sytuacji.

Obserwowany na rynku wzrost presji płacowej, coraz bardziej zdecydowane postulaty niektórych grup zawodowych, zmęczenie pracowników powodowane pandemią – to tylko niektóre z czynników, które rodzą konflikty społeczne w firmach.

Jak w warunkach pandemicznych ograniczeń prowadzić spory zbiorowe? 
Co robić, by sytuacja nie wymykała się spod kontroli a podstawowym sposobem rozwiązania problemu pozostał kompromis?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby strona społeczna mogła sięgnąć po środki ostateczne, takie jak strajk czy podobne w skutkach akcje protestacyjne?

Na te i szereg innych pytań odpowiemy Państwu w czasie szkolenia poświęconego prawnym aspektom sporów zbiorowych, szkolenia bogato ilustrowanego praktycznymi przykładami wziętymi z naszego rynku.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

7 czerwca