Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-03-24

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole PIP, SG

Szanowni Państwo,

Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających cudzoziemców zarówno takich, wobec których wymagane są zezwolenia, jak i czasowo lub stale zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy dotyczące procedur powierzenia pracy cudzoziemcom. W czasie szkolenia uczestnicy poznają schematy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca jego sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej i zawodowej.

Omówiony zostanie projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach.

Przedstawione zostaną kwestie delegowania cudzoziemców do pracy
w Polsce oraz prawa i obowiązki podmiotów wobec organów kontrolnych.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia