Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-01-07

PRAWO PRACY W 2021 R.

Szanowni Państwo,

Szybko postępujące zmiany w prawie pracy, zarówno już zadekretowane, jak i planowane w 2021 r. oznaczają konieczność sprawnego dostosowania do nich i wykorzystania nowych możliwości jakie ze sobą niosą.

I nie chodzi tylko o względnie proste, choć kosztowne w skutkach zmiany przepisów o płacy minimalnej, ale bardziej skomplikowane kwestie związane z zatrudnieniem.

Z jednej strony wynikają one ze szczególnych regulacji tarczy antykryzysowej, z drugiej zaś z planowanych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in. pracy zdalnej, czasu pracy, ochrony danych osobowych pracowników i szeregu innych kwestii szczegółowych.

Niezależnie od tego niezmiennie w dużym stopniu wpływa na naszą praktykę także orzecznictwo sądów polskich i trybunałów europejskich. Nowa interpretacja przepisów krajowych i aktów unijnych ma porównywalne a nieraz nawet dalej idące skutki od ustalania nowych przepisów.

Oferujemy Państwu obfitą dawkę praktycznej wiedzy z prawa pracy, pozwalającą lepiej przygotować się do wyzwań, jakie czekają nas w bieżącym roku.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

17 luty