Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-01-08

ZUS /SKŁADKI I ZASIŁKI/ W 2021 R.

Szanowni Państwo,

Rok 2021 niesie ze sobą ważne zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych.  Niezwykle istotne dla pracodawców, pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

To nie tylko nowy obowiązek związany ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło, nowe rozwiązania w zakresie zbiegu tytułów ubezpieczeń czy rozliczania składek, ale również bardzo ważne zmiany dotyczące wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Liczba i zakres tych zmian są na tyle duże, że wymagają nie tylko gruntownego zapoznania się z nimi, ale też elementarnego uporządkowania wiedzy na ich temat.

Dobra znajomość tych zmian to warunek konieczny prawidłowego rozliczania się przez płatników z ZUS-em oraz naliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji zachowania bezpieczeństwa prawnego i finansowego.

Oferujemy szkolenie, które pozwoli Państwu nie tylko na gruntowne zapoznanie się ze zmianami, ale będzie także pomocne w praktycznym ich wdrażaniu.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

10 luty