Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-01-04

ZWOLNIENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE /Jak skutecznie i zgodnie z prawem rozwiązywać umowy o pracę w warunkach kryzysowych/

Szanowni Państwo,

Rzeczywistość covidowa sprawia, że każda organizacja musi liczyć się
z koniecznością optymalizacji kosztów, której jednym, a zarazem najboleśniejszym przejawem, są zwolnienia pracowników.

Pojawia się więc pytanie, jak przeprowadzić ten proces, aby był on optymalny dla organizacji i to z dwóch punktów widzenia: zarządczego
i prawnego.  Z perspektywy zarządczej istotnym jest bowiem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i to zarówno w trakcie samego procesu zwolnień, jak i po ich zakończeniu (będzie przecież ona nadal funkcjonowała). Z perspektywy prawnej istotne jest aby proces ten był zgodny z procedurami wynikającymi z przepisów a także aby samo zwolnienie pracownika było przeprowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko sporów sądowych.

Jak powiązać te dwie płaszczyzny zwolnień, a równocześnie przygotować wszystkich interesariuszy do odegrania swojej roli. O tym będziemy chcieli z Państwem porozmawiać w trakcie szkolenia, które będzie prowadzone przez dwóch trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji zatrudnienia i to zarówno od strony zarządczej, jak i prawnej.

Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas koncepcja szkolenia, jak
i jego program spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

9 marzec