Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-01-03

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH /ASPEKT PRAWNY I KOSZTOWY/

Szanowni Państwo,

Mimo ograniczeń wynikających z przepisów antycovidowych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest i będzie naliczany a finansowana z jego środków działalność będzie kontynuowana. 

Nadzwyczajne okoliczności w jakich działamy zmieniają i będą zmieniać strukturę potrzeb beneficjentów funduszu, a także formy prowadzenia działalności socjalnej.

Jak się dostosowywać do nowej sytuacji z jednoczesnym zachowanie fundamentalnych zasad gospodarowania Funduszem ?

O tym, a także o aspekcie kosztowym prowadzenia działalności socjalnej będziemy mówić na naszym szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

11 marzec