Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-07-02

Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi według nowych zasad. Rewolucja czy ewolucja?

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. prawo zrzeszania się w związkach zawodowych,
a więc również negocjowania układów zbiorowych pracy i prowadzenia sporu zbiorowego, mają nie tylko pracownicy ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową również na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia. Tak więc nie ulega wątpliwości, że
w organizacjach w których ta forma współpracy ma istotne znaczenie jest to rewolucja.

            Zakres rewolucyjnych zmian w relacji podmiot zatrudniający – związki zawodowe nie ogranicza się tylko do rozszerzenia prawa zrzeszania, ale także dotyczy nowych reguł jeżeli chodzi o zasady, sposoby
i tryb współdziałania partnerów społecznych.

            Od 4 maja 2019 r. obowiązują przepisy wdrażające RODO, które
w istotny sposób zmieniły zakres informacji oraz sposoby w jakich mogą je przetwarzać związki zawodowe. Oznacza to, że również w zakresie przetwarzania danych osobowych nastąpiła rewolucyjna zmiana
w relacjach pracodawca – związki zawodowe.

            Co to oznacza dla partnerów społecznych, a więc organizacji związkowych i przedsiębiorców zwłaszcza w zakresie negocjowania prawa zakładowego ?

            W jaki sposób należy w praktyce wdrożyć na poziomie zakładu pracy nowe przepisy mając świadomość rozszerzenia odpowiedzialności karnej za ich naruszenie ?

            O tym i o szeregu innych praktycznych problemach istniejących już obecnie oraz wynikających z największej od ćwierćwiecza nowelizacji ustawy o związkach zawodowych dowiecie się Państwo w czasie jednodniowego szkolenia organizowanego przez naszą firmę.             Szkolenie adresujemy do wszystkich, którzy zajmują się lub są zainteresowani problematyką zbiorowych stosunków zatrudnienia zarówno reprezentując podmiot zatrudniający jak i stronę społeczną.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia

23 września 2019 r.