Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2020-01-13

Prawo Pracy dla HR Biznes Partnerów

Szanowni Państwo,

         HR Biznes Partner odpowiadając na praktyczne potrzeby biznesu musi w swojej działalności uwzględniać liczne uwarunkowania. Jednymi z najistotniejszych są wymogi wynikające z często zmieniającego się prawa zatrudnienia, które w coraz bardziej sformalizowany sposób reguluje kwestie nie tylko zatrudnienia na podstawie umów o pracę (co jest powszechnie znane) ale również na podstawie tzw. „elastycznych” umów cywilnoprawnych.

         Zdajemy sobie sprawę, że większość HRBP w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Tym niemniej aktualnie obowiązujące, oraz planowane w najbliższej przyszłości przepisy powodują, że biznes mając świadomość ryzyk oczekuje od swojego doradcy aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytania jak zatrudniać, a biorąc pod uwagę nadchodzące spowolnienie gospodarcze – tam gdzie będzie to konieczne – zwalniać optymalnie dla pracodawcy i równocześnie zgodnie
z prawem.

         Aby umożliwić realizację tej jakże istotnej funkcji przygotowaliśmy ofertę czterodniowego cyklu szkoleń dedykowanego właśnie dla osób zajmujących funkcje HRBP. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika bowiem, że szkolenia prowadzone dla „twardych kadrowców” nie odpowiadały często na potrzeby HRBP, dla których prawo jest tylko jednym z uwarunkowań działania i muszą oni znać je jedynie w zakresie niezbędnego minimum, pozostawiając szczegółową analizę przypadków osobom odpowiadającym za stosowanie prawa w organizacji.

         Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa i ich interpretacja dokonywana przez sądy oraz inspekcję pracy, a następnie w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej w firmach uczestniczących w szkoleniu.

         Program obecnej edycji szkolenia został, zgodnie z sugestiami uczestników, w istotny sposób zmodyfikowany i rozszerzony (z trzydniowego na czterodniowy)
i obejmuje dodatkowo jeden dzień poświęcony kwestiom restrukturyzacji zatrudnienia (w tym zwłaszcza prawnym i praktycznym aspektom przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferu) oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Mamy nadzieję, że ta modyfikacja programu spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, dlatego też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia

4 marca