Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-09-23

Prawo Pracy w praktyce HR Biznes Partnerów

Szanowni Państwo,

         HR Biznes Partner odpowiadając na praktyczne potrzeby biznesu musi w swojej działalności uwzględniać liczne uwarunkowania. Jednymi z najistotniejszych są wymogi wynikające z często zmieniającego się prawa zatrudnienia, które w coraz bardziej sformalizowany sposób reguluje kwestie nie tylko zatrudnienia na podstawie umów o pracę (co jest powszechnie znane) ale również na podstawie tzw. „elastycznych” umów cywilnoprawnych.

         Zdajemy sobie sprawę, że większość HRBP w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Tym niemniej aktualnie obowiązujące, oraz planowane w najbliższej przyszłości przepisy powodują, że biznes mając świadomość ryzyk oczekuje od swojego doradcy aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytania jak zatrudniać optymalnie i równocześnie zgodnie z prawem.

         Aby umożliwić realizację tej jakże istotnej funkcji przygotowaliśmy ofertę trzydniowego cyklu szkoleń dedykowanego właśnie dla osób pełniących funkcje HRBP. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika bowiem, że szkolenia prowadzone dla „twardych kadrowców” nie odpowiadały często na potrzeby HRBP, dla których prawo jest tylko jednym z uwarunkowań działania i muszą oni znać je jedynie w zakresie niezbędnego minimum, pozostawiając szczegółową analizę przypadków osobom odpowiadającym za stosowanie prawa w organizacji.

         Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa a także ich interpretacja dokonywana przez sądy
i inspekcję pracy. Równocześnie w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej w firmach uczestniczących w szkoleniu.

         Pragniemy podkreślić, że każda kolejna odsłona szkolenia, które prowadzimy nieprzerwanie od 2016 r. uwzględnia sugestie uczestników poprzednich edycji
a także najnowsze zmiany w przepisach. I tak w bieżącej edycji szczególną uwagę poświęcimy zmianom które wejdą w życie we wrześniu 2019 r. a związanym
z nowym podejściem do kwestii dyskryminacji, mobbingu oraz ochrony uprawnień rodzicielskich. Mamy nadzieję, że modyfikacje programu w coraz lepszy sposób odpowiadają na Państwa oczekiwania i spotkają się z życzliwym przyjęciem, dlatego też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Pliki do pobrania:

  1. Założenia
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia